محبوبسایت

انجمن پرندگان ایران

 گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
 اشتراک جدید
جست و جو
جستجوهای داغ: طوطی فنچ کاسکو
دیدن: 14701|پاسخ: 0

راهنمای پرورش کبک و غرقاول

[کپی کردن لینک]
زمان پست 2012-2-11 21:48:37 | نمایش تمام پست ها |حالت خوانده شده
پرورش کبک و قرقاول با چه تعدادی مقرون بصرفه می باشد؟

               
با توجه به سوال بسیاری از دوستان در مورد اینکه پرورش کبک و یا قرقاول را با چه تعداد می توان شروع نمود شایان ذکر است که با توجه به هزینه فرصت از دست رفته و شاید اجاره مکان و کارگر، حداقل تعداد مقرون بصرفه برای کبک گله ۵۰۰ قطعه ای مشتمل بر ۳۷۵ قطعه ماده و ۱۲۵ قطعه نر و برای قرقاول گله ۵۰ قطعه ای ماده همراه با ۵ الی ۱۰ قطعه نر می باشد. باید توجه داشت که در ایران و سراسر دنیا فروش قرقاول بصورت جفت بوده و تک فروشی ماده آن یا میسر نبوده یا با قیمت گزافی روبروست.      
همچنین در جواب سوال اینکه آیا می توان کبک و قرقاول را با هم پرورش داد، می توان اظهار داشت که بله میتوان کبک و قرقاول را با هم در یک مجتمع پرورش داد اما سالن پرورش هرکدام باید مجزا در نظر گرفته شود و تحت هیچ عنوان دو گونه با هم مخلوط نگردند.

               
+ نوشته شده در  ساعت   توسط وحید رحیمی                                   |   [url=]یک نظر[/url]                  

               
       
                            هچ شدن همزمان جوجه ها
                این مقاله توسط اینجانب تهیه، تنظیم و نگارش یافته است.

در بسیاری از واحدهای پرورش بالاخص در فصل تابستان با هچ طولانی و چند روزه جوجه ها روبرو هستیم. هرچند این رویداد نیز ریشه در نوسانات دمای محیط دارد اما علت اصلی آن را باید درمدت زمان نگهداری تخم ها جستجو نمود. بدیهی است که هچ تخم های نگه داشته شده برای بیش از ۱۰ روز، دیرتر از تخم های تازه می باشد. لذا برای رفع این مشکل باید در زمان ست کردن تخم ها داخل دستگاه ستر، تخم های نگه داشته شده طی ۲ هفته را ۱۰ ساعت زودتر و تخم های نگه داشته شده طی ۳ هفته و بیشتر را ۱۸ ساعت زودتر از سایر تخم ها داخل دستگاه ستر قرار داد. با این عمل می توان هچ تقریبا همزمان جوجه ها را انتظار داشت.  

                + نوشته شده در  ساعت   توسط وحید رحیمی                                   |   [url=]نظر بدهید[/url]                  
       

       
       
                            آب مصرفی کبک و قرقاول
                این مقاله توسط اینجانب تهیه، تنظیم و نگارش یافته است.
باید توجه داشت که آب مورد استفاده در یک واحد پرورش، باید حداقل سالی یک مرتبه ترجیحا در بهار مورد آنالیز قرار گیرد چرا که مواردی همچون مسمومیت یا اسهال گاهی اوقات ناشی از آب مصرفی می باشد.  

بر اساس تحقیقات مرکز (CRF) آمریکا، آنالیز آب بر حسب واحد ppm بصورت زیر ارائه می گردد:

درجهکلراید(C1)سدیم(Na)سولفات(SO4)کلسیم(Ca)منیزیم(Mg)نیترات(NO3)
بی خطر0 - 70۳۰7550۳۰0 - 45
احتمال خطر70 - 15030 - 5075 - 15050 - 800 - 6045 - 100
نسبتا خطرناک۱۵۰ - ۳۰۰ ۵۰ - ۱۵۰ 150 - 300۸۰ - ۱۰۰۶۰ - ۹۰100 - 200
خطرناکبالای ۳۰۰بالای ۱۵۰ بالای ۳۰۰بالای ۲۰۰بالای ۹۰بالای ۲۰۰
همچنین سطح PH آب از ۵/۵ تا ۶ توصیه می گردد.

                + نوشته شده در  ساعت   توسط وحید رحیمی                                   |   [url=]یک نظر[/url]                  
       

       
       
                            میزان مصرف دان در کبک
                این مقاله توسط اینجانب تهیه، تنظیم و نگارش یافته است.
در صورتی که جیره غذایی بالانس، بستر و محیط پرورش مناسب و ضریب همخونی در گله بالا نباشد، وزن یک کبک پرورش یافته بصورت گوشتی باید در ۱۶ هفتگی برابر با حداقل ۵۵۰ گرم باشد.
بر اساس تحقیقات دانشگاه کالیفرنیا:

سن (به هفته)
وزن (به گرم)
مقدار دان مصرفی (به گرم)
۱
۳۲
۳۲
۲
۵۴
۹۰
۳
۱۰۰
۲۲۰
۴
۱۵۹
۳۶۸
۵
۲۱۰
۵۲۷
۶
۲۵۰
۷۳۰
۷
۳۲۰
۹۷۰
۸
۳۷۰
۱۲۰۰
۹
۴۰۵
۱۴۳۰
۱۰
۴۳۵
۱۶۶۰
۱۱
۴۸۰
۱۹۱۰
۱۲
۵۱۵
۲۲۰۰
۱۳
۵۲۷
۲۴۹۰
۱۴
۵۴۵
۲۷۲۰
۱۵
۵۵۰
۲۹۴۵
۱۶
۵۶۸
۳۱۳۵
۱۷
۵۷۷
۳۳۲۵
۱۸
۵۹۰
۳۵۲۰

                + نوشته شده در  ساعت   توسط وحید رحیمی                                   |   [url=]نظر بدهید[/url]                  
       

       
       
                            تخم کبک، قرقاول و بلدرچین را تا چند روز می توان نگهداری نمود؟
                این مقاله توسط اینجانب تهیه، تنظیم و نگارش یافته است.

هرچند در مطالب پیشین در مورد شرایط نگهداری تخم توضیحاتی داده شده اما این سوال برای بسیاری از دوستان باقی است که تخم کبک، قرقاول یا بلدرچین را تا چند روز می توان نگهداری نمود و درصد هچ آن چگونه خواهد بود؟ جدول زیر به طور کامل این مسئله را شرح می دهد.
بر اساس تحقیقات دانشگاه کالیفرنیا:

مدت زمان نگهداری تخم (به روز)درصد هچ تخم کبکدرصد هچ تخم قرقاولدرصد هچ تخم بلدرچین
۷-۱۴/۷۸۱/۵۸۴/۵۷
۱۴-۸۱/۷۷۷/۴۱۶۰
۲۱-۱۵۴/۷۹۶/۱۷۷/۲۵
۲۸-۲۲۶۶۱/۷۴/۱۴
۳۵-۲۹۷/۳۷۰۲/۴
۴۲-۳۶۳/۲۲۰۰


                + نوشته شده در  ساعت   توسط وحید رحیمی                                   |   [url=]نظر بدهید[/url]                  
       

       
       
                            تاثیر سن کبک بر روی بلوغ جنسی و راندمان تخمگذاری
                این مقاله توسط اینجانب تهیه،تنظیم و نگارش یافته است.
مدت مدیدی است که به اشتباه و از آغاز زمان پرورش کبک در ایران،اجرای دوره لک جهت آماده سازی کبک برای تخمگذاری در سن ۴ ماهگی صورت می پذیرد. اگر در دور اول پرنده دیر به تخم می آید یا راندمان تخمگذاری آن پایین است یا تعداد تخم های ریز یا بی نطفه بیش از حد است، علت اصلی آن را باید در سنی که پرنده روانه سیکل خاموشی شده، جستجو نمود. جدول زیر خود گویای این مطلب است.

سن پرنده در زمان اجرای دوره لک (به هفته)
تعداد پرنده
درصد پرندگانی که به بلوغ جنسی رسیده
متوسط زمان از پایان دوره لک تا گذاشته شدن اولین تخم (به روز)
متوسط تخم گذاشته شده به ازای هر پرنده در طول ۱۰ هفته
درصد پرندگانی که ۴ تخم یا کمتر از آن را در طول ۱۳ هفته گذاشته اند
۱۶
۸
۵/۱۲
۴۹
۴
۱۰۰
۱۸
۲۱
۳/۳۳
۴/۵۷
۳/۶
۴/۷۱
۲۰
۱۳
۸/۳۰
۵/۴۸
۵/۴
۵۰
۲۲
۲۲
۵/۴۵
۹/۵۱
۷
۷۰
۲۴
۱۸
۶/۵۵
۲/۴۸
۱۵
۳۰
۲۶
۱۳
۸۴/۶
۴۱/۵
۱۸
۹/۱
۲۸
۲۰
۹۰
۳۸/۸
۱۷/۴
۱۶/۷
۳۰
۱۰
۱۰۰
۴۰/۶
۲۱/۵
۲۰

                + نوشته شده در  ساعت   توسط وحید رحیمی                                   |   [url=]نظر بدهید[/url]                  
       

       
       
                            کشتارگاه کبک و قرقاول چگونه مکانی است؟
                این مقاله توسط اینجانب تهیه، تنظیم و نگارش یافته است.
در حال حاضر شاهد آنیم که بجز تعداد انگشت شماری از کشتارگاههای صنعتی، سایر پرورش دهندگان کبک یا قرقاول اغلب فرایند کشتار تا عرضه را بصورت دستی در همان محل پرورش با شرایط بهداشت زیر صفر انجام داده که جای بسی تاسف است.   
یک کشتارگاه کبک و قرقاول می تواند در مکانی به مساحت ۲۰ متر با شرایط استاندارد محیطی و بهداشتی همانند نمای زیر صورت پذیرد.

۱- قسمت کشتار                         ۹- میز (بسته بندی)
۲- قسمت پرکن                          ۱۰- کف شور ها و تخلیه فاضلاب
۳- قسمت قطع سر و پا                ۱۱- دریچه رو به قسمت تخلیه شکم و سیستم بسته بندی
۴- قسمت تخلیه شکم                    ۱۲- پنجره های توری پوش جهت نور و تهویه
۵- مخزن آب سرد                      ۱۳- درهای اتوماتیک   
۶- قسمت (مخزن) چیلر               ۱۴- دستشویی
۷- قسمت فریزر                        ۱۵- سطل محتویات شکم پرنده
۸- سردخانه
توصیه میگردد که نحوه طراحی مکان و چیدمان وسایل به گونه ای صورت پذیرد که جریان گردش کار یک طرفه باشد و حتی المقدور از رفت و برگشت کارکنان بین قسمت های کشتار و بسته بندی جلوگیری بعمل آید.  همچنین جهت سهولت امور نظافت و شستشو و حتی الامکان جلوگیری از رشد باکتری، میکروب و قارچ ها در محیط بهتر است از مصالحی در ساخت و ساز استفاده نمود که ضد آب و رطوبت باشد.  

                + نوشته شده در  ساعت   توسط وحید رحیمی                                   |   [url=]نظر بدهید[/url]                  
       

       
       
                            پرورش قرقاول در فضای باز بهتر است یا محیط بسته سالن؟
               
هرچند در این وبلاگ توضیحاتی در مورد فضای پرورش داده شده، اما پیشامد این سوال که پرورش قرقاول در فضای باز بهتر است یا محیط بسته سالن، برای بسیاری از دوستان پابرجاست.
بر اساس آخرین تحقیقات بعمل آمده و تماس با دانشگاه بریتیش کلومبیا:
توصیه میگردد که اجرای دوره لک و تخمگذاری قرقاول در محیط بسته سالن صورت پذیرد زیرا در فضای باز در پی تغییرات جوی و نوساناتی که در شدت نور روزانه یا طول شبانه روز ممکن است حادث گردد، بروز اختلالات شدیدی را در فرایند تخمگذاری قرقاول باید انتظار داشت. اما برای دوستانی که سیکل تخمگذاری طبیعی قرقاول (سالی یک مرتبه) را دنبال می کنند، نگهداری پرنده در فضای باز ایده آل بوده و توصیه میگردد.
جوجه قرقاول را از سن یک روزگی تا زمان رشد کامل پرها باید در محیط بسته سالن نگهداری نمود که شرایط آن سابقا ذکر شده است. پس از آن می توان جوجه ها را در فضای باز رها نمود و البته ایجاد سایه بان، پناهگاه و کلاهک محافظ روی ظروف آب و دان الزامی بنظر می رسد.
در حال حاضر بهترین نوع بستری که در فضای باز اجرا شده، بستر تور می باشد به طوری که به ارتفاع 10 سانتیمتر از سطح زمین بستر تور را تعبیه کرده و در سطح خاک زیر آن، بذر گیاهان مفید مثل یونجه، جعفری و آویشن کاشته می شود. باید توجه داشت که در این نوع بستر از تماس مستقیم پرنده با زمین و آلودگی های ناشی از آن جلوگیری شده، گیاهان کاشته شده به طور دائم از کود پرندگان روی تور تغذیه شده و مهمتر از همه با رشد گیاهان و بیرون زدن آنها از شبکه های تور بستر پرندگان همیشه به گیاه تازه دسترسی داشته و تغذیه می شوند. همچنین آبیاری بارانی این گیاهان نیز موجب ایجاد باران مصنوعی برای پرنده شده که موجب کاهش گرد و غبار هوای اطراف، تنفس بهتر پرنده و کاهش تنش عصبی آن میگردد.     

                + نوشته شده در  ساعت   توسط وحید رحیمی                                   |   [url=]نظر بدهید[/url]                  
       

       
       
                            تنها راه جلوگیری کامل از کانیبالیسم (همخواری) قرقاول
                این مقاله توسط اینجانب تهیه، تنظیم و نگارش یافته است
کانیبالیسم (همخواری) در قرقاول از عمده مشکلات پرورش این پرنده بوده که موجب افت راندمان تخم گذاری، عفونت تخمدان پرنده ماده و شمار بالای تلفات در تمام سنین می گردد.
[img=482,384]mhtml:file://D:%5Ckabk%5CNew%20Folder%5Cchukar%5Cfarm%5CRingneck%20Pheasant%20Chicks%20and%20Eggs.mht%21[/img]
کانیبالیسم رفتاری است عصبی که ممکن است در ابتدا به شکل ساده نوک زدن به پر یا انگشت پا شروع شده و سپس بصورت حمله کامل از سوی پرنده عصبی به دیگر پرنده ها ادامه یابد. قرقاول ها مستعد ترین گونه در معرض عادت کانیبالیسم بوده که عوامل تشدید کننده آن بشرح زیر می باشد.
۱- شلوغی و تراکم بالای پرنده: شلوغی بیش از حد باعث نزدیک شدن و تنگاتنگ قرار گرفتن پرندگان در کنار هم می گردد. در این هنگام نوک زدن ممکن است در اثر خستگی، تنبلی (کم تحرکی) و فقر جیره غذایی آغاز گردد.
۲- دما: دمای بالای بستر پرنده را عصبی کرده و ممکن است باعث شروع نوک زدن به یکدیگر گردد.
۳- نور: نور سفید یا خیلی روشن سالن تحرک و نوک زدن پرنده را افزایش می دهد. همچنین تحقیقات نشان داده که کانیبالیسم در نور روز یا نور کم سالن بسیار کمتر روی میدهد.
۴- سن: کانیبالیسم در تمام سنین روی می دهد. نوک زدن به انگشت پا، منقار و پر، بیشتر در جوجه ها و نوک زدن به مقعد، سر و بال بیشتر در پرنده های بالغ روی می دهد.
۵- تهویه و ضد عفونی: تهویه و ضد عفونی ضعیف سالن به شدت چشم ها و سوراخ های بینی را تحریک کرده که مهمترین عوامل نوک زنی می باشند. بستر را باید همیشه خشک نگه داشت چرا که بستر خیس یا مرطوب باعث چسبیدن و انباشتگی مدفوع به انگشتان پای جوجه ها شده که در موارد حاد موجب افتادن و قطع شدن انگشت میگردد.
۶- تجهیزات و وسایل: آبخوری ها و دانخوری های با شکل نامناسب و لبه های تیز باعث ایجاد زخم در ناحیه دهان، بینی و سر شده که خود نقطه شروع کانیبالیسم می باشد.
۷- حشرات و انگل های خارجی: هجوم ریز کرم ها، شپشک ها و انگل ها می تواند باعث خارش، تنش عصبی و نوک زنی پرها گردد.   
۸- تهاجم ناشی از قلمرو یابی: اکثر پرنده های نر در سن بلوغ یا موسم جفتگیری بشدت مهاجم شده و در کنار آن شلوغی و تراکم بیش از حد یا فضای کوچک جفتگیری می تواند باعث بروز حاد نوک زنی گردد.
۹- تغذیه: مهمترین عامل بروز کانیبالیسم را می توان در تغذیه بررسی نمود. جیره های غذایی با میزان انرژی بالا و فیبر پایین باعث بروز کانیبالیسم میگردد.  
جهت دریافت جیره غذایی کامل و همچنبن راهکارهای پیشگیری یا مقابله با کانیبالیسم که موثرترین آن استفاده از بلایندر (عینک) می باشد، با شماره ۰۹۱۳۰۰۳۹۶۰۶ تماس حاصل فرمایید.

                + نوشته شده در  ساعت   توسط وحید رحیمی                                   |   [url=]نظر بدهید[/url]                  
       

       
       
                            پرورش کبک بهتر است یا قرقاول؟
                با توجه به سوال بسیاری از دوستان علاقه مند در مورد اینکه پرورش کبک بهتر است یا قرقاول، در اینجا بهتر است مقایسه ای بین این دو پرنده بعمل آوریم.
ویژگی
کبک
قرقاول
سن
۵ سال
۱۲ سال
سهولت پرورش
شدت استرس پایین بوده و بعلت کوچکی جثه در کل پرورش آن ساده و قابل کنترل می باشد.
شدت استرس و همخواری (کانیبالیسم) بالا بوده و در کل پرورش آن نیازمند مدیریت دقیق، تخصص و تجربه وافر می باشد.
ابتلا به بیماری
هرچند مقاوم بوده اما تحت شرایط نامساعد بزودی درگیر شده و درصد تلفات بین ۵٪ تا ۹۰٪ متغیر است. میزان درمان پذیری بالا می باشد.
بسیار مقاوم بوده و کمتر به بیماری خاص مبتلا شده همچنین میزان درمان پذیری بسیار بالا می باشد.
راندمان تخم گذاری
به ازای هر ۱۰۰قطعه پرنده ماده، بین ۳۰ تا ۵۰ عدد تخم در روز گذاشته می شود.
به ازای هر ۱۰۰قطعه پرنده ماده، بین ۶۰ تا ۸۰ عدد تخم در روز گذاشته می شود.  
درصد جوجه آوری
از هر ۱۰۰ عدد  تخم نطفه دار به طور نرمال ۷۰ تا ۹۰ عدد به جوجه تبدیل می شود.
از هر ۱۰۰ عدد تخم نطفه دار بین ۶۰ تا ۷۰ عدد به جوجه تبدیل می شود.
ماندگاری تخم
در شرایط مساعد تا ۳۰ روز می توان تخم را جمع اوری و نگهد اری کرد.
در شرایط مساعد بین ۹ تا ۱۲ روز می توان تخم را جمع اوری و نگهداری کرد.
نسبت نر به ماده
۱:۳
۱:۸ یا ۱:۱۰
ضریب تبدیل
به ازای هر کیلو گوشت بین ۷ تا ۵/۷ کیلو دان مصرف می شود.
به ازای هر کیلو گوشت تقریبا ۶ کیلو دان مصرف می شود.
فضای مورد نیاز
به ازای هر ۱۵ قعطه مولد بالغ ۱ متر مربع فضا مورد نیاز می باشد.
به ازای هر جفت مولد بالغ ۹/۰ الی ۱ متر مربع فضا مورد نیاز می باشد.
طول دوره پرورش
بعد از ۱۶ هفته وزن هر پرنده به طور میانگین ۵۰۰ گرم می باشد.
بعد از ۱۶ هفته وزن هر پرنده به طور میانگین ۱۱۰۰ گرم می باشد.
قیمت هر کیلو گوشت
در حال حاضر ۱۰۵۰۰ تا ۱۲۰۰۰ تومان می باشد.
در حال حاضر بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۲۰۰۰ تومان می باشد.
باید توجه داشت که پرورش هر ۲ گونه فوق توجیه اقتصادی داشته و از پرورش سایر طیور بازده بسیار بیشتری دارد. اما در نظر داشته باشید که در آغاز امر پرورش اخذ راهنمایی و مشاوره از افراد واقعا متخصص و مجرب می تواند تضمین موفقیت کار باشد. (پرورش این پرندگان بدون علم و تجربه کافی تقریبا غیر ممکن است.)

                + نوشته شده در  ساعت   توسط وحید رحیمی                                   |   [url=]یک نظر[/url]                  
       

       
       
                            10 کلید اصلی موفقیت یا شکست یک واحد پرورش کبک و قرقاول
               
چرا بین تئوری پرورش کبک و قرقاول تا عمل، فاصله یا شکاف زیادی و عمیقی ایجاد میگردد؟
بسیاری از همکاران یا علاقه مندان بر این باورند که همه چیز در عمل برابر با پیش بینی انجام شده بر روی یک برگه A 4 می باشد. اما بهتر است بدانیم که هیچگاه عوامل درون و بالاخص برون سازمانی قابل پیش بینی به طور قطع نبوده و ممکن است در حین کار با چالش هایی روبرو شد که نیاز به تدبیر استراتژی خاص دارد. بهتر است شروع و خاتمه یک واحد پرورش ناموفق را شبیه سازی کنیم.
۱- در ابتدا پس از جستجوی نه چندان عمیق و آگاهانه ممکن است گله ای با قیمت گزاف، بیمار، نابالغ و شاید پیر خریداری شود.
۲- مکان با عجله و بدون رعایت نکات فنی تهیه و آماده گردیده که ممکن است مرغداری آلوده، گاوداری آلوده، انبار یا خانه قدیمی با سقف کوتاه و دیوارهای خشتی و گلی باشد.
۳- جیره غذایی از فروشنده یا اینترنت تهیه شده و ممکن است اصلا از جنبه آنالیز پروتئین، ویتامین ها و مواد معدنی بالانس نباشد و پس از آن مواد مورد نیاز از محلی تهیه می گردد که ممکن است درصد قارچ و مسمومیت خوراک بالا باشد. همچنین مبحث قیمت نیز مورد نظر می باشد.
۴- اکنون چند روزی است که گله در بستر قرار گرفته و باید روانه سیکل خاموشی گردد. حال فقط کافی است که یکی از موارد نحوه نوردهی، تهویه، نسبت نر به ماده گله، تعداد و چیدمان ظروف آب و دان اشتباه باشد.
۵- دو ماه و چند روزی است که گذشته و هنوز گله به تخم نیامده یا راندمان تخم گذاری آن پایین می باشد. همچنین ممکن است تعداد تخم های بی نطفه، نیم بند (پوسته ضعیف) و شکسته بالا بوده یا تلرانس زیادی در آمار تخم گذاری مشهود می باشد.
۶- تخم های جمع آوری شده خوب ضد عفونی و نگهداری نشده و اکنون در داخل دستگاه جوجه کشی قرار می گیرد که درصد هچ آن(جوجه آوری)بسیار پایین بوده و یا اینکه تنظیمات دما و رطوبت دستگاه اشتباه صورت پذیرفته است.
۷- ۲۵ روز گذشته و از چند هزار تخم ممکن است تنها چند صد جوجه بیرون آمده باشد. جوجه ها را به بستری برده که از نظر گرمایش، سرمایش، فضا و تهویه اصلا مناسب نمی باشد.
۸- باز جیره غذایی ممکن است دارای اشکال بوده و پس از گذشت ۳ الی ۴ روز تلفات جوجه ها شروع می شود. حال ممکن است بنا به تشخیص هر شخص دارویی تجویز شود که یا مورد افاقه واقع نشود یا شمار تلفات را افزایش دهد.
۹- بعد از گذشت ۴ ماه ممکن است از بین چند هزار یا چند صد جوجه تنها ۵۰٪ یا کمتر از آن باقی مانده باشد که وزن هر کدام بعلت بیماری یا جیره ضعیف بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ گرم می باشد.
۱۰- پس از کشتار ممکن است بعلت عدم آگاهی از شرایط خاص نگهداری، گوشت سیاه یا لیز شده و درصد افت آن بالا رود و در آخر بدون راهنمایی و مشاوره،آنرا کجا و با چه قیمتی  فروخت.  
آیا در طول این مدت چند میلیون تومان هزینه شده است؟
پس برای یک واحد پرورش مانا، اقتصادی و موفق باید، ۱۰ مورد فوق را برعکس دنبال کرده و از مشاور یا متخصص مجرب و کاملا مشرف به کار استفاده نمود.

                + نوشته شده در  ساعت   توسط وحید رحیمی                                   |   [url=]نظر بدهید[/url]                  
       

       
       
                            چرا راندمان یا طول دوره تخم گذاری کبک و قرقاول کاهش می یابد؟
                این مقاله توسط اینجانب تهیه، تنظیم و نگارش یاقته است

یکی از مسائل عدیده و بزرگی که پرورش دهندگان گرامی با آن رو برو می شوند کاهش راندمان تولید یا طول دوره تخمگذاری میباشد.
علل کاهش را می توان به ترتیب اهمیت در موارد زیر بررسی نمود.
۱- قطعی برق سالن و تاریک شدن سالن در زمان روشنایی که اگر به طور مکرر ۳ الی ۴ روز اتفاق افتد ممکن است حتی گله به طور کامل از تخمگذاری بیافتد.
۲- عدم انجام صحیح دوره لک (خاموشی)
۳- افت کیفیت دان یا مسمومیت آن
۴- تنش صوتی بالا یا گرما و سرمای ناگهانی و بیش از حد
۵- سرما خوردگی گله یا ابتلا به بیماری خاص
۶- کم سن بودن پرنده ماده یا نر
۷- خوراندن سبزیجات با طبع سرد
۸- تهویه نامطلوب سالن
اما برای برگشت گله به پیک تولید یا لا اقل ثابت نگه داشتن راندمان تولید راهکارهایی وجود دارد.
همچنین باید توجه داشت هرچه اندازه تخم درشت باشد تعداد تخم کاهش می یابد لذا نباید به طور بی رویه درصد پروتئین جیره را افزایش داد (درصد استاندارد پروتئین جیره بسته به سن پرنده یا نوبت تخمگذاری بین ۱۸ الی ۲۰ درصد می باشد)


                + نوشته شده در  ساعت   توسط وحید رحیمی                                   |   [url=]نظر بدهید[/url]                  
       

       
       
                            نیوکاسل در کبک و قرقاول
                این مقاله توسط اینجانب تهیه، تنظیم و نگارش یافته است
متاسفانه در حال حاضر شاهد آنیم که بیماری بنیان کن نیوکاسل در پرندگان مقاوم  مثل کبک و قرقاول نیز شیوع پیدا کرده که علت آن در موارد زیر بوده و تنها مقصر اصلی خود پرورش دهنده گرامی می باشد نه کبک و قرقاول.
۱- عدم واردات گله های تازه نفس از خارج از کشور و ضعیفی بیش از حد پرندگان کنونی به دلیل نسل کشی غلط و بیش از حد.
۲- ایجاد گله های تخم گذار به شیوه ای بسیار غلط و نادرست مثل جفت کردن والدین با فرزندان جهت افزایش تعداد گله که این کار باعث عدم تعادل آلل های ژنتیکی شده و ضریب همخونی را به شدت افزایش داده است.
۳- استقرار گله های کبک و قرقاول در مرغداریها که منشاء اصلی بیماریهای بنیان کن نظیر آنفولانزا، نیوکاسل، برونشیت و گامبرو می باشد.
نیوکاسل در کبک و قرقاول به ۲ نوع گوارشی و تنفسی می باشد.
گوارشی: اسهال سبز و سفید قابل مشاهده بوده و در اکثر موارد ترشحات چرکی و عفونی از دهان یا بینی پرنده بیرون می ریزد. پرنده غالبا وزن کم نکرده و مرگ بصورت ناگهانی می باشد. همچنین همانند مرغ علائم رعشه در سر و گردن قابل مشاهده می باشد و مصرف آب و خوراک در روز های اول تغییری نمی کند. از علائم درونی می توان به رگهای خونی بزرگ در پرده های بین روده، جمع شدن مایع چرکی در شکم و در موارد حاد ایجاد کیست با مایع چرکی در ناحیه دور قلب اشاره نمود.
تنفسی: تا حد زیادی مشابه علائم درونی و بیرونی گوارشی بوده با این تفاوت که پرنده شدیدا وزن کم کرده، در گوشه ای از سالن جمع شده و عموما از راه دهان تنفس میکند.
طول دوره نیوکاسل قریب به ۱۰ روز بوده که روزهای ۵، ۶ و ۷ روز اوج تلفات می باشد. اما باید در نظر داشت که دوره نقاهت ممکن است طولانی مدت بوده و بالغ بر بیست روز بطول بیانجامد.
درمان: بسیاری از پرورش دهندگان و دامپزشکان جهت درمان، به اشتباه در زمان درگیری واکسن را تجویز کرده که از هر ۱۰ مورد تجویز واکسن، ۸ مورد با تلفات کامل گله رو برو می گردد چرا که واکسن خود ویروس ضعیف شده بوده و باعث قویتر شدن ویروس شایع شده در میان پرندگان میگردد. حتی در زمان درگیری از مصرف آنتی بیوتیک های قوی هم باید پرهیز نمود چرا که نه تنها اثر مطلوبی نداشته بلکه باعث آسیب زدن به کلیه ها شده و پرنده را ضعیف تر می نماید.
پیشگیری: جهت پیشگیری از بیماری نیوکاسل می توان جوجه ها را در سن بیست روزگی واکسینه نمود. باید توجه داشت که واکسینه کردن همراه با طب و استرس بوده و اگر در سن پایین تر از بیست روز به جوجه داده شود ممکن است منجر به تلفات سبک تا سنگین گردد.
اما برای درمان نیوکاسل در زمان درگیری راهکارهایی وجود دارد. (۰۹۱۳۰۰۳۹۶۰۶)


                + نوشته شده در  ساعت   توسط وحید رحیمی                                   |   [url=]یک نظر[/url]                  
       

       
       
                            اصلاح ژنتیک و  اصلاح نژاد کبک و قرقاول (همخونی)
               
متاسفانه امروزه تعداد روز افزونی از واحد های پرورش کبک و قرقاول با مشکلاتی اعم از کاهش درصد جوجه آوری تخم ها - تلفات بالای جوجه ها - کاهش مقاومت پرنده در برابر بیماریها و عدم وزن گیری در زمان کشتار مواجه شده اند که تمامی آنهامسائلی قابل حل هستند وبا بررسی گسترده تر وریشه یابی عمیق می توان برتمامی مسائل فائق آمد.ما می دانیم که بسیاری از مسائل ذکر شده  ریشه در افزایش ضریب همخونی پرنده دارند و قابلیت پیشگیری ودرمان دارند.
همخونی عارضه ای است که درگله های کوچک و درمحیط های بسته، در  گله های دام و طیور ممکن است اتفاق افتد. در واقع اگر به طور متوالی و طولانی از یک دسته از دام یا طیور نسل کشی گردد و در اکثر مواقع والدین با فرزندان جفت زده شده  یا افرا د با نسبت های خانوادگی نزدیک آمیزش داده شوندآنگاه همخونی به تدریج بروز کرده و پیامد های تلخی را به دنبال دارد که دلیل اصلی آن هموزیگوت شدن حیوانات در گله است که نتیجه نهایی آن در گله های کوچک پدیده ی باتل نک و انقراض گله ها ونژادهای کم جمعیت است.
در حال حاضر و طی چند سال اخیر ضریب همخونی در گله های کبک و قرقاول  در ایران بالا رفته و تمام مشکلات مذکور روز به روز در حال افزایش است.البته  قابل ذکر است کنترل سطح بهداشت مزارع وبهبود شرایط تغذیه ای بر میزان زیان اقتصادی  مبتنی بر عامل همخونی در مزرعه موثر است اما می دانیم که موثرتر از ژنتیک گله وعوامل موثر ژنتیکی نیست.اما این در حالی است که اکثر دوستان مشغول به این حرفه علل مشکلات را ناشی از مواردی دانسته که ممکن است چندان مهم به نظر نرسد و در کل واژه همخونی برای آنها کاملا بیگانه و غیر قابل درک می باشد.  
بنظر میرسد میتوان برای بهبود وضعیت گله ها به صورت مقطعی و بلند مدت میتوان اقدامات زیر را پیشنهاد نمود اما لازم بذکر است که باید این موضوع را به صورت ریشه ای درمان نموده و به صورت گسترده و علمی به اصلاح و ساخت گله های برتر اقدام نمود:
۱- وارد کردن گله: جهت وارد کردن گله مورد نظر ابتدا بایست کشور و مزرعه مورد نظر را انتخاب نموده و سپس ثبت سفارش نمود. پس از ثبت سفارش باید با اخذ مجوز از سازمان محیط زیست نسبت به واردات گله اقدام نمود. . بدیهی است که جفت زدن پرنده های جدید با پرنده های فعلی دارای شرایط و قواعد خاص خود بوده و براحتی صورت نمی پذیرد. (باید توجه داشت که واردات گله هزینه بالایی را دربر دارد) بطور معمول کشورها لاین های اصلی را به فروش نمی رسانند ولی با در نظر گرفتن تعادل هاردی واینبرگ واصول اصلاحی می توان گله ای سالم با مقاومت بالاتر تولید نمود.
۲- اصلاح نژاد: اصلاح نژاد از واردات گله سختر بوده و در  یک واحد پرورش نمی تواند صورت پذیرد. برای اصلاح نژادمی توان از حیوانات بومی منطقه که به بیماریهای منطقه مقاومترند استفاده نمود. در ابتدا با اخذ مجوز سازمان محیط زیست، تعدادی پرنده نر (کبک یا قرقاول) وحشی را تهیه نمود و سپس کار اصلاح نژاد را با انجام دوره حصر آغاز نمود.
باید توجه داشت که تا به حال طبق آخرین اخبار در هیچ کجای ایران  اصلاح ژنتیک بر روی کبک و قرقاول صورت نپذیرفته است.البته  کبک سفید در خارج از کشور دستاوردی ژنتیکی است که به ما ثابت میکند که راههای پیش رو آینده ای روشن دارد. اصلاح ژنتیک کبک و یا قرقاول کار ساده و آسانی نبوده و بسیار هزینه بر، زمان بر و همراه با ریسک شکست می باشد. همچنین با بررسی و تحقیقات بعمل آمده و از سوی دیگر نظر سرکار خانم شیخ زین الدین (کارشناس ارشد اصلاح ژنتیک دام و طیور دانشگاه تهران) باید توجه داشت که گله مورد نیاز جهت انجام اصلاح ژنتیک باید دارای شجره بوده حتی درحالی که وارداتی باشد تا طرح با شکست مواجه نگردد. بنابراین اصلاح ژنتیک با کبکها و قرقاول های داخلی و فعلی از احتمال موفقیت بسیار اندکی برخوردار است مگر آنکه با شناسایی و ثبت مرتب و دقیق آمار ورکوردهای گله های داخلی با استفاده از روشهای اصلاحی ریسک را پائین بیاوریم.                + نوشته شده در  ساعت   توسط وحید رحیمی                                   |   [url=]نظر بدهید[/url]                  
       

       
       
                            تخم گذاری کبک و قرقاول
                این مقاله توسط اینجانب تهیه، تنظیم و نگارش یافته است

میتوان فرض داشت که اکنون پایان دوره لک بوده و می بایست پرنده را روانه دوره تخمگذاری نمود. ابتدا باید جیره پرنده را از خاموشی (نگهداری) به تخمگذار تغییر داد که این عمل از همان روز پایان دوره لک آغاز میگردد. پس از تغییر جیره مهمترین مرحله کار یعنی تغییرات مربوط به نور (زمان و شدت) باید صورت پذیرد.
در ابتدا باید نور  را از لحاظ شدت تنها اندکی افزایش داده و طی ۱۰ روز ساعات روشنایی را افزوده نمود. (در این مدت پرنده به جنب و جوش افتاده و تحریک جنسی اندکی صورت می گیرد. در کبک ها : غره نرها طنین انداز شده و ماده ها شروع به جیغ کشیدن های کوتاه می کنند. در قرقاول ها: شاخک نرها تیز شده و تحرک و استرس ماده ها افزایش می یابد.) پس از ۱۰ روز دیگر تغییری در ساعات روشنایی صورت نمی گیرد و باز شدت نور ۵۰٪ افزایش می یابد. ( در این هنگام در کبک ها : نرها به نزاع افتاده، ماده ها را دنبال کرده و اغلب خود را به حالت پف کرده نشان می دهند. در قر قاول ها: پوست قرمز رنگ دور چشم نرها متورم و بزرگ شده، بال زدن قابل مشاهده بوده و نزاع بین نرها در میگیرد.) اکنون باید شدت نور را به آخرین حد خود رساند که فاصله آن با تغییر ۵۰ درصدی قبلی، ۴ روز می باشد. (یعنی در روز چهاردهم) (و حال جفت گیری بین کبک ها و قرقاول ها باید تا حد نسبی قابل مشاهده باشد. هرچند ممکن است در اوایل جفتگیری ماده ها از دسترس نرها فرار کنند اما جای نگرانی نیست و نهایتا جفتگیری صحیح و کامل در همان مقطع زمانی انجام میگیرد. شایان ذکر است که طبیعتا اولین تخم باید در روزهای ۱۹ الی ۲۰ گذاشته شود.   

                + نوشته شده در  ساعت   توسط وحید رحیمی                                   |   [url=]نظر بدهید[/url]                  
       

       
       
                            استرس (خفیف تا بنیان کن)
               
این مقاله توسط اینجانب تهیه، تنظیم و نگارش یافته است
در كنار رشد سريع، وزن مناسب، دوره هاي مداوم تخم گذاري، روند سريع تكثير و در كل سهولت پرورش بايد توجه داشت كه هميشه موارد زيانبار بالقوه اي در قالب عاملي تهديدگر و مخاطره آميز در لابلاي مراحل پرورش وجود دارد. ترس ناشي از علل گوناگون، عاملي مخرب براي پرندگان بوده كه گاهي اوقات منجر به خسارات جبران ناپذيري مي گردد. در اغلب اوقات ترس معلول مواردي همچون اختلال نور، تنش صوتي و جسم غير معمول تحريك برانگيز مي باشد. در پرورش كبك، قرقاول و بلدرچين، ترس شديدترين اثر سوء خود را در دوره تخم گذاري بجاي مي گذارد. در صورتي كه طي دوره تخم گذاري، عاملي تحريك برانگيز يا تنش زا متوجه گله مولد ( تخم گذار) گردد، در اكثر موارد منجر به كاهش آمار يا قطع دوره تخم گذاري گرديده و در مواردي نه چندان بعيد به تلفات چشم گير گله منتهي مي گردد. همچنين در دوره پرورش گوشتي به رغم اينكه بايد حتي المقدور محيط را جهت وزن گيري مناسب گله آرام نگه داشت، يك مورد تنش صوتي يا قطع ناگهاني نور در شب موجب رميدن تمام گله شده و اثراتي سوء اعم از نقص عضو (شكستگي بال)، كم خوراكي (كاهش وزن) و پارگي عروق در اثر برخورد(مرگ گله) مي گردد. و اما در دوره پرورش جوجه ترس در اكثر مواقع منجر به تلفات مي گردد. زيرا جوجه ها در اثر تحريك ناگهاني بر روي هم ريخته كه منجر به خفگي گرديده و از سوي ديگر به دليل جثه كوچك و حساس دچار پارگي عروق قلبي (خونريزي داخلي) مي گردند. به منظور جلوگيري از تمامي اين موارد مي توان اقداماتي ساده اما موثر را لحاظ نمود.
- هنگامی که جوجه به سن ۲۰ روزگی الی ۱ ماهگی رسید باید آنرا در هر روز، ۱ ساعت با خاموشی آشنا نمود.
- می توان در دوره پرورش گوشتی از ۱ ماهگی تا زمان کشتار از ویتامین ب کمپلکس محلول در آب استفاده نمود.
- باید فضا را  به اندازه کافی وسیع در نظر گرفت تا از رمیدن گله جلوگیری بعمل آید. همچنین باید سقف محل پرورش گوشتی را کوتاه در نظر گرفت. (حداکثر ۵/۲ متر) و (ایده آل ۲ متر)
- در پرورش گوشتی، ظروف آب و دانخوری را باید در جلو درب ورودی قرار داد تا از رفت و آمد در وسط و یا انتهای سالن و رمیدن گله جلوگیری بعمل آید.  
- شدت نور سالن پرورش گوشتی را نباید زیاد در نظر گرفت و در صورت امکان تنها استفاده از نور روز کافی می باشد.
- برخلاف گله تخمگذار، نگهداری گله گوشتی در قفس البته با رعایت تمام نکات ظریف بهداشتی مطلوب به نظر می رسد.
- اوج استرس در دوره تخمگذاری، زمان روانه شدن گله از دوره لک به دوره روشنایی می باشد که تقریبا بین ۱۵ الی ۱۹ روز به طول می انجامد. باید توجه داشت که در این هنگام و همچنین در طول دوره تخمگذاری از ویتامین ب کمپلکس مازاد بر آنچه که در جیره موجود است برای کاهش استرس گله استفاده نگردد. در این نوع استرس تنها باید به آرامی از میان گله عبور کرده و ظروف آب و دان را تعویض نمود. حرکت از سمت کناره های دیوار به مراتب رمیدن گله را کاهش میدهد.


                + نوشته شده در  ساعت   توسط وحید رحیمی                                   |   [url=]نظر بدهید[/url]                  
       

       
       
                            پرورش کبک مولد در قفس بهتر است یا در بستر؟
                این مقاله توسط اینجانب تهیه، تنظیم و نگارش یافته است

طی سالهای اخیر تعداد معدودی از واحد های پرورش اقدام به پرورش مولدین در سیستم قفس نموده اند که این امر هم مزایا و هم معایبی را در پی داشته است. جدول ذیل مزایا و معایب سیستم قفس را در مقایسه با پرورش روی بستر نشان می دهد.پرورش در قفسپرورش در بستر
۱هزینه
از هزینه نسبتا بالایی برخوردار است تقریبا ۱۵۰۰ تومان به ازای هر قطعه پرنده
در صورت اجاره ای بودن مکان، تنها هزینه اجاره هر ماه باید پرداخت گردد
۲فضای مورد نیاز
در هر ۱۰۰ متر حداقل ۴۰۰۰ قطعه را می توان پرورش داد
در هر ۱۰۰ متر بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ قطعه را می توان پرورش داد
۳سلامت پرنده  
سطح استرس پرنده بالا رفته، ممکن است بعلت انباشت کود در زیر پای یرنده بیماری هایی نظیر انواع زیر شاخه های مایکوپلاسما عارض گردد. همچنین بعلت رسوب سیستم آبرسانی ممکن است پرنده بعلت مصرف آب آلوده با مسمومیت مواجه گردد
پرنده فضای لازم را جهت تحرک و فرار در اختیار داشته، همچنین بعلت وسعت فضا کمتر با مسائل ناشی از انباشت کود و آب آلوده رو به رو می گردد
۴کنترل و تعویض آب و دان
میزان پرت دان تقریبا به صفر رسیده همچنین نیاز به تعویض آب در طول روز و شستن ظروف آن نمی باشد. رکورد گیری مصرف آب و دان براحتی میتواند صورت پذیرد
بسته به نوع ظروف مورد استفاده پرت دان تا حدی وجود داشته و همچنین در مورد آب باید هر روز آنرا تعویض و ظروف مربوطه را مورد شستشو قرار داد
۵سطح بهداشت تخم
بغیر از لکه های احتمالی خون روی پوسته، بقیه تخم ها کاملا تمیز بوده و بنابراین امکان عفونت تخم تقریبا به صفر می رسد همچنین از درصد تخم های شکسته تا حد بسیار زیادی کاسته می گردد
بطور روزانه حداقل ۵٪ تخم ها با کود آغشته و آلوده می گردد که در پی آن باید تخم ها را هر روز چک و تمیز نمود بعلاوه بعلت تحرک پرنده و مسائل ناشی از آن روزانه ۴ الی ۱۰ درصد تخم ها شکسته می شوند
۶
راندمان مولدین
هرچند تعداد تخم گذاشته شده در سیستم قفس طی چند هفته اول دوره ۴ ماهه، از پرورش در بستر بیشتر می باشد اما به مرور زمان بعلت عدم تحرک ماده و وزن گیری آن حجم تخم افزایش یافته و مسلما پیک تولید بسرعت افت می نماید. همچنین از مسائل جانبی آن می توان به پارگی مقعد ماده و تلفات آن اشاره نمود.
در سیستم بستر بعلت تحرک ماده ها اغلب تخم ها دارای اندازه مطلوب و یکنواخت در طول دوره تخم گذاری بوده و برای ماده ها بندرت مشکلی عارض میگردد
۷
احتمال بروز همخونی
با توجه به اینکه در سیستم قفس پرنده ماده تنها از یک نر اسپرم می گیرد لذا به مرور زمان احتمال بروز همخونی در گله افزایش می یابد (بالاخص اگر مولدین را با جوجه هایشان جفت نمود)
با توجه به اینکه پرنده ماده در طول روز به طور تصادفی با چندین نر جفتگیری می نماید لذا کمتر در معرض همخونی قرار می گیرد
اما بطور تخصصی تفاوت سیستم قفس با بستر را می توان در موارد زیر مشاهده نمود


پرورش در قفسپرورش در بستر
۱راندمان تولید: ۴۰/۴۹٪ راندمان تولید: ۳۰/۴۱٪
۲وزن تخم: ۰۸/۲۲ گرموزن تخم: ۸۶/۲۳ گرم
۳وزن زرده: ۸۹/۷ گرموزن زرده: ۵۵/۸ گرم
۴وزن سفیده: ۷۸/۱۱ گرموزن سفیده: ۴۶/۱۲ گرم
۵وزن پوسته: ۸۶/۲ گرموزن پوسته: ۳۹/۲ گرم
از جدول فوق ۲ نکته را می توان برداشت نمود
۱- وزن زرده بیشتر جوجه های قویتر و بزرگتری را تولید می نماید
۲- وزن پوسته بیشتر، می تواند عامل تشدید کننده عارضه پوسته گیر شدن جوجه ها گردد
لذا با توجه به اطلاعات فوق پرورش بر روی بستر نسبت به سیستم قفس ترجیح داده می شود. همچنین در نظر داشته باشید که کبک و قرقاول هر ۲ پرنده وحشی بوده و نگهداری آنها در قفس چندان درست بنظر نمی رسد.  

                + نوشته شده در  ساعت   توسط وحید رحیمی                                   |   [url=]یک نظر[/url]                  
       

       
       
                            فاکتورهای استاندارد کبک و قرقاول مولد
               

قرقاول
کبک
وزن بدن در زمان تخم گذاری (به گرم)
نر: (۱۱۰۰ - ۱۸۵۰)
ماده: (۸۵۰ - ۱۴۰۰)
نر: ۵۲۵
ماده: ۴۰۰
نسبت نر به ماده
۱:۵ و ایده آل ۱:۸
۱:۴ الی ۱:۳
آب مصرفی روزانه هر ماده در زمان تخمگذاری
۲۰۰ میلی لیتر
۱۰۰ میلی لیتر
پیک تولید (ترجیحا با صرف نظر از دوره اول)
۷۰ -۸۰ درصد
۶۰ -۷۰ درصد
تخم گذاشته شده به ازای هر پرنده
۹۰ - ۷۰ (نرمال)
۵۰ - ۶۰ (نرمال)
وزن نرمال تخم
۲۷ الی ۳۶ گرم
۲۱ الی ۲۵ گرم
- در هر دو گونه برای هر دوره تخمگذاری پس از گذشت ۲ هفته باید ۵۰٪ تولید و ۵/۳ هفته، پیک تولید را انتظار داشت.


                + نوشته شده در  ساعت   توسط وحید رحیمی                                   |   [url=]نظر بدهید[/url]                  
       

       
       
                             میزان مصرف دان در قرقاول
                این مقاله توسط اینجانب تهیه، تنظیم و نگارش یافته است
میزان دان مصرفی قرقاول به عوامل گوناگونی نظیر نوع تغذیه، روش تغذیه، ترکیب تغذیه و شرایط آب و هوایی بستگی دارد. یک قرقاول از یک روزگی تا ۱۶ هفتگی تقریبا ۵ کیلو دان مصرف می کند که در این زمان وزن نر ها تقریبا به ۱۲۵۰ گرم و وزن ماده ها به ۱ کیلو می رسد. (نژاد رینگ نک مد نظر است). با این حساب روی هم رفته ضریب تبدیل ۴:۱/۵ را می توان در نظر داشت. قرقاول بالغ تقریبا درهر هفته ۵۰۰ گرم دان خشک را مصرف می کند.
جدول زیر میانگین دان مصرفی ۱۰۰ قرقاول گوشتی را نشان می دهد

سن (به هفته)دان مصرفی (در هفته به کیلوگرم)فراوانی تجمعی (به کیلوگرم)
۱۲۵/۲۲۵/۲
۲۰۰/۶۲۵/۸
۳۸۵/۱۱۱۰/۲۰
۴۰۰/۱۶۱۰/۳۶
۵۰۰/۲۰۱۰/۵۶
۶۰۰/۲۶۱۰/۸۲
۷۵۵/۲۹۶۵/۱۱۱
۸۸۵/۳۱۵۰/۱۴۳
۹۵۵/۳۹۰۵/۱۸۳
۱۰۶۰/۴۳۶۵/۲۲۶
۱۱۰۰/۴۸۶۵/۲۷۴
۱۲۰۰/۵۰۶۵/۳۲۴
۱۳۰۰/۵۰۶۵/۳۷۴
۱۴۷۰/۴۷۳۵/۴۲۲
۱۵۵۰/۴۵۸۵/۴۶۷
۱۶۵۰/۴۵۳۵/۵۱۳
۱۷۶۰/۴۳۹۵/۵۵۶
۱۸۶۰/۴۳۵۵/۶۰۰
همانطور که نشان داده شده (دان مصرفی در هفته) در سن ۱۲ ماهگی به اوج رسیده و سپس روند کاهشی را در پی دارد.

                + نوشته شده در  ساعت   توسط وحید رحیمی                                   |   [url=]نظر بدهید[/url]                  
       

       
       
                            چگونه تخم کبک و قرقاول به جوجه کبک و قرقاول تبدیل می گردد
                این مقاله توسط اینجانب تهیه؛ تنطیم و نگارش یافته است

داخل تخمدان: تقسیم و رشد سلولهای حیاتی سپس تقسیم شدن به گروههای سلولی عملکردی(بافت ها)
از هنگام تخمگذاری تا قرار گرفتن در دستگاه: عدم آغاز رشد (حیات غیر فعال جنین)
در دستگاه جوجه کشی روز اول (با گذشت ۱۶ ساعت): نشانه های اولیه نسبت به شکل گیری جنین
(با گذشت ۱۸ ساعت): ظهور ناحیه تغذیه
(با گذشت ۲۰ ساعت): ظهور ستون فقرات
(با گذشت ۲۱ ساعت): آغاز شکل گیری سیستم عصبی
(با گذشت ۲۲ ساعت): آغاز شکل گیری سر
(با گذشت ۲۴ ساعت): آغاز شکل گیری چشم
روز دوم (با گذشت ۲۵ ساعت): آغاز شکل گیری قلب
(با گذشت ۳۵ ساعت): آغاز شکل گیری گوش
(با گذشت ۴۲ ساعت): آغاز ضربان قلب
روز سوم (با گذشت ۶۰ ساعت): آغاز شکل گیری بینی
(با گذشت ۶۲ ساعت): آغاز شکل گیری پاها
(با گذشت ۶۴ ساعت): آغاز شکل گیری بال ها
روز چهارم: آغاز شکل گیری زبان
روز پنجم: شکل گیری اندام تولید مثل و اختلاف جنسیت
روز ششم: شکل گیری نوک
روز دهم: شکل گیری پرها
روز دوازدهم: شروع سخت شدن نوک
روز پانزدهم: ظهور پولک پا و پنجه ها
روز شانزدهم: قرار گرفتن جنین در وضعیت مناسب جهت شکستن پوسته
روز هجدهم: پولک پا، نوک و پنجه ها کاملا سفت و سخت می گردد
روز نوزدهم: چرخش نوک به سمت کپسول هوا
روز بیست و یکم: آغاز جذب زرده به بدن
روز بیست و دوم: زرده به طور کامل جذب شده و بدن تمام فضای تخم را بجز کپسول هوا اشغال می کند
روز بیست سوم و چهارم : خروج از تخم


                + نوشته شده در  ساعت   توسط وحید رحیمی                                   |   [url=]نظر بدهید[/url]                  
       

       
       
                            مشکلات و علل عدم جوجه آوری تخم کبک و قرقاول
                این مقاله توسط اینجانب تهیه، تنظیم و نگارش یافته است

نشانه: تخم شفاف و بدون رگه خونی (مشخص شده با کندلینگ یا شکستن و مشاهده مستقیم)
علت: ۱- عدم نطفه داری بعلت تعداد زیاد یا کم نر گله، پیر بودن نر یا عقیم بودن آن. ۲- مرگ جنین در روزهای اول تا دوم جوجه کشی
راهکار: از نرهای فعال و جوان استفاده کرده، تخم را بیشتر از ۷ روز ذخیره نکنید، آنرا در دمای بین ۱۵ الی ۱۴ و در محل مرطوب نگهداری نمایید.
نشانه: رگهای خونی خفیف و ضعیف
علت: عدم مراقبت صحیح از تخم قبل از ورود به دستگاه، دمای نامطلوب و مسائل مربوط به ضدعفونی
راهکار: چک کردن دماسنج، ترموستات، منابع گرمازا و منبع تغذیه دستگاه. همچنین در ۵ روز اول نباید با غلظت زیاد ضدعفونی نمود.
نشانه: شمار بالای نطفه لخته شده مرده
علت: دمای بسیار بالا یا بسیار پایین، چرخش ناصحیح تخم ها، تغذیه ضعیف گله، سطح بالای همخونی گله و تهویه نامطلوب (فقر اکسیژن)
راهکار: تخم ها را روزی حداقل ۵ بار باید چرخاند و در حد مطلوب روزی ۱۲ بار، تغذیه گله را چک نموده، از همخونی گله باید جلوگیری نمود و سطح تهویه اتاق و دستگاه جوجه کشی را باید افزایش داده و از کوران هوا جلوگیری نمود.
نشانه: جوجه نوک زده ولی بیروت نیامده، بیرون آمدن جوجه بصورت نامنظم، زودرس و دیررس شدن جوجه و خروج جوجه بصورت چسبناک از تخم
علت: دمای خیلی زیاد، دمای خیلی کم و عدم وجود رطوبت کافی
راهکار: سایر راهکارهای مذکور در فوق بعلاوه افزایش سطح تبخیر رطوبت و همچنین افزایش رطوبت هچر نسبت به ستر در ۳ روز آخر
نشانه: جوجه فلج و معیوب
علت: دمای خیلی بالا، دمای خیلی پایین، صیقلی بودن سطح سینی هچ و چرخش نادرست تخم ها در ستر
راهکار: علاوه بر راهکارهای فوق باید تخم ها را با انتهای بزرگ رو به بالا در دستگاه قرار داد و همچنین از سینی هچ با کف تور استفاده نمود
نشانه: جوجه های بزرگ و لول شده، جوجه های با بدن نرم و همچنین جوجه مرده در کف سینی با بوی زننده
علت: عفونت بند ناف، متوسط دمای پایین و تهویه نامطلوب
راهکار: علاوه بر راهکارهای فوق باید بین هر دوره هچ، دستگاه ستر را کاملا ضدعفونی نمود
نشانه: بند ناف خشک و زبر
علت: تلرانس بالای دما و کمبود رطوبت
راهکار: به راهکارهای فوق مراجعه نمایید  
  

                + نوشته شده در  ساعت   توسط وحید رحیمی                                   |   [url=]نظر بدهید[/url]                  
       

       
       
                            تشکیل اولین تخم نطفه دار در کبک و قرقاول
                این مقاله توسط اینجانب تهیه، تنظیم و نگارش یافته است

باید توجه داشت که تخم  کبک و قرقاول زمانی نطفه دار است که هر دو جنس پرنده نر و ماده آماده به تخم در کنار هم قرار گرفته باشند.
نطفه داری تخم به ۲ گونه حاصل می گردد
۱- پرنده نر دارای قوه جنسی فعال را در کنار پرنده ماده تازه به تخم آمده قرار داد. در این صورت اولین تخم نطفه  دار می تواند پس از گذشت ۲ روز از قرار گرفتن پرنده نر در کنار ماده حاصل گردد. در صورتی که جفت گیری در مدت کوتاهی صورت پذیرد، اولین زرده تولید شده پس از آن دارای نطفه می باشد. در این هنگام ۲۶ الی ۲۸ ساعت لازم است تا سفیده و پوسته، زرده را احاطه کند و بنابراین حداقل ۳۰ تا ۳۶ ساعت برای تولید یک تخم قابل هچ (جوجه آور) مورد نیاز است.  
۲- این روش رایج و معمول می باشد به طوری که پرنده نر و ماده به طور هم زمان جهت دوره تخمگذاری مهیا می گردند. (اجرای سیستم روشنایی و از لک درآوردن پرنده). در این صورت چندین روز زمان لازم است تا جفتگیری به طور کامل با تمام ماده ها صورت گیرد. حداقل زمان تعلل در جمع آوری تخم ها با انتظار نطفه داری، بین ۴ الی ۷ روز می باشد. باید توجه داشت در صورتی که پرنده نر و ماده یکساله بوده یا دارای سنی بیشتر باشند، مدت زمان انتظار متجاوز از ۷ روز می باشد.
نکته مهم: بسیاری از دوستان بر این نظرند که ذره های سفید چسبیده به دو طرف زرده همان نطفه می باشد. اما این نظر درست نیست بلکه بند رابط بین سفیده و زرده بوده و در زمان تشکیل جوجه، بند ناف آن را تشکیل می دهد. نطفه به شکل نقطه ای سفید در وسط زرده بوده که در اکثر اوقات حاله ای دور آن را احاطه کرده است.

                + نوشته شده در  ساعت   توسط وحید رحیمی                                   |   [url=]نظر بدهید[/url]                  
       

       
       
                            علائم بیماری
                آگاهی از پاره ای علائم بیماری در بهبود سریع و موثر بسیار حائز اهمیت است.
جوجه :
1- تلفات از روز 3 تا روز 6 همراه با نشانه هایی نظیر سفتی در ناحیه مقعد و شکم، سستی پاها به طوری که زمین گیر شود و ژولیدگی و لاغری = بیماری عفونت زرده  
2- تلفات از روز هفتم تا 15 همراه با نشانه هایی نظیر شمار بالای تلفات در روز، جوجه ظاهرا سرحال به نظر می رسد، تجمع در مرکز مادر مصنوعی، اندکی افزایش مصرف دان = عفونت (گوارشی )روده با منشاء باکتری.
3- تلفات افزایشی جوجه در طول چندین روز همراه با نشانه هایی نظیر ژولیدگی پرها و لاغری شدید، مصرف افزایشی آب و کاهشی دان، تجمع در مرکز مادر مصنوعی، بی حالی اکثر جوجه ها، اکثر موارد تلفات در طول شب اتفاق می افتد، اسهال متعفن و قهوه ای = اسهال خونی (کوکسدیوز)
۴- تلفات ثابت جوجه در طول ۲ الی ۳ روز همراه با نشانه هایی نظیر جمع شدگی آب در شکم، ژولیدگی پرها، بی حالی و عدم توان ایستادن روی پا = مسمومیت
پرنده بالغ :
۱- تلفات ثابت و انفرادی در طول چند روز همراه با نشانه هایی نظیر نفس کشیدن پرنده با دهان، اسهال سفید و سبز رنگ، کاهش شدید آمار تخم گذاری، غوز کردن پرنده و لاغری  = عفونت مجاری تنفسی (زیر شاخه ای از مایکوپلاسما)
۲- تلفات افزایشی پرنده اکثرا در طول شب به مدت ۳ الی ۴ روز همراه با نشانه هایی نظیر کاهش مصرف دان و افزایش مصرف آب، اسهال سفید و قهوه ای بسیار بدبو، لاغری شدید و غوز کردن پرنده = اسهال خونی
۳- تلفات انفرادی و ثابت پرنده در طول چند روز همراه با نشانه هایی نظیر اشک زدن چشم، ورم تدریجی سر، خلط آوری از دهان و بینی و درگیر شدن سریع سایر پرندگان = کله بادی (زیر شاخه ای از مایکوپلاسما)
  

                + نوشته شده در  ساعت   توسط وحید رحیمی                                   |   [url=]نظر بدهید[/url]                  
       

       
       
                            پرورش بهتر قرقاول
               
بسیاری از واحد های پرورش قرقاول با مشکل اصلی باز نشدن تخم ها (هچ ندادن) روبرو هستند. باید توجه داشته باشید که در وحله نخست جیره مورد تغذیه مولدین بقدر کافی با توجه به استرس بالای پرنده دارای ریبوفلاوین (ویتامین ب) باشد. در وحله بعدی باید حتی الامکان ماده ها را با نرهای یک ساله جفت نمود نه کمتر. سن قرقاول نر تنها به خاطر یک عامل شاید خنده دار (بسیار و بسیار) مهم است. قرقاول نر را بیش از ۳ سال برای جفتگیری نگهداری ننمایید. آیا می دانید که اسپرم نر با خواص قلیایی وارد تخمدان ماده شده که دارای خواص اسیدی است. بنابراین می توان انتظار داشت که با استرس بالای پرنده ترشح بیش از حد سطح اسیدی در تخمدان، اسپرم را از بین می برد یا بسیار ضعیف می گردد. بسته به نوع قرقاول پرورشی حداکثر نسبت جفتگیری باید ۱:۵ و حداقل نسبت جفتگیری باید ۱:۱۰ باشد. از قرقاول ماده در صورت مدیریت صحیح تخم گذاری تا ۱۲۰ تخم را هم می توان گرفت.  

                + نوشته شده در  ساعت   توسط وحید رحیمی                                   |   [url=]نظر بدهید[/url]                  
       

       
       
                            اثر کمبود ویتامین ها و مواد معدنی بر روی جوجه کبک و قرقاول
                این مقاله توسط اینجانب تهیه، تنظیم و نگارش یافته است

گاهی اوقات در تنظیم جیره مولدین مراتبی از سهل انگاری لحاظ شده که هرچند از چشم ما خرد و کوچک است اما در آینده نزدیک خسارات جبران ناپذیری را وارد می سازد.
ویتامینA : مرگ جنین تقریبا در ۴۸ ساعت اول جوجه کشی روی داده که در اثر اختلال تشکیل سیستم گردش خون، کلیه، چشم و اسکلت می باشد.
ویتامینD : مرگ جنین تقریبا در روزهای ۱۸ الی ۱۹ جوجه کشی روی داده که همراه با علائمی از جمله وضعیت نادرست،استخوان های نرم و آرواره معیوب فوقانی می باشد.
ویتامینE (همراه با سلنیوم) : مرگ جنین تقریبا در ۸۴ الی ۹۶ ساعت اول جوجه کشی روی داده که همراه با نقص سیستم گردش خون و خونریزی می باشد.
ویتامینK : مرگ جنین بدون هیچگونه عارضه فیزیکی از روز ۱۸ تا زمان هچ روی داده که همراه خونریزی های متنوع می باشد.
تیامین : مرگ بالای جنین در هنگام خروج از تخم بدون هبچ نوع نشانه آشکاری روی داده و تنها جوجه هایی که زنده می مانند دارای آماس عصبی هستند.
ریبوفلاوین (ویتامینB) : اوج مرگ جنین در 60 ساعت اولیه، روز 14 و روز 20 جوجه کشی روی داده و در مواردی که فقر بیش از حد باشد، بر شدت تلفات افزوده شده و نشانه هایی نظیر نقص تشکیل بال، پا و آرواره، کوتاه قدی و برجستگی پایین تنه بارز می گردد.
نیاسین : جنین به آسانی ترکیب نیاسین کافی را از Tryptophan انجام می دهد. مشکلات عدیده استخوانی و نوک ناشی از ظهور عوامل مخرب در طول دوره جوجه کشی می باشد.
بیوتین : تلفات بالای جنین بین روزهای ۱۹ الی ۲۱ روی داده که همراه با نشانه هایی نظیر نوک کج و خمیده، اختلال غضروفی، اسکلت بندی معیوب، پرده بین انگشتان پا و عارضه Perosis می باشد.  
اسید پنتوتنیک : هرچند عوامل جانبی ممکن است باعث تاخیر عارضه مرگ جنین تا زمان خروج از تخم شود اما مرگ ناشی از این فقر اغلب در روز ۱۴ جوجه کشی روی داده و همراه با نشانه هایی نظیر خونریزی زیرپوستی، ورم و سفتی پایین تنه می باشد.
پایریدوکسین : مرگ زودرس جنین بعلت استفاده از آنتی ویتامین.
اسید فولیک : مرگ جنین در روز ۲۰ جوجه کشی که ظاهرا نرمال به نظر می رسد اما در اکثر موارد همراه با غوز و نقص آرواره و رباط می باشد.
ویتامین B : مرگ جنین در روز ۲۰ جوجه کشی که همراه با نشانه هایی نظیر ضعیفی پاها، ورم، خونریزی، اندام چاق و وضعیت تنگ قرار گرفته سر  می باشد.
منگنس : اوج تلفات قیل از خروج از تخم بوده که همراه با نشانه هایی نظیر اختلال غضروفی، کوتاه قدی، کوچکی استخوان ها، وضعیت نامناسب سر، ورم، رشد غیر عادی پر و عارضه Perosis می باشد.
زینک : مرگ جنین قبل از خروج از تخم روی داده و همراه با نشانه هایی نظیر عدم شکل گیری باسن، نقص ستون فقرات، چشمان رشد نکرده و نقص بال یا پا می باشد.
مس : مرگ زودرس جنین در مراحل تشکیل رگه های خونی بدون هیچ عارضه فیزیکی.
آیودین : به تاخیر افتادن زمان هچ، اندازه کاهش یافته تیروئید و عدم شکل گیری کامل پرده شکمی
آهن : هموگولوبین پایین خون، سیستم گردش خون بسیار ضعیف که با کندلینگ قابل مشاهده است و هماتوکریت پایین.
سلنیوم : مرگ بالای جنین در مراحل آغازین رشد.     

                + نوشته شده در  ساعت   توسط وحید رحیمی                                   |   [url=]نظر بدهید[/url]                  
       

       
       
                            مدیریت مولدین در دوره تخم گذاری
               
این مقاله توسط اینجانب تهیه، تنظیم و نگارش یافته است
حصول حجم مطلوب و آمار قابل توجه تخم در مولدين، متضمن مديريت موثر و بهينه سيستم تغذيه و تعديل ساختن عواملي همچون نوع تركيب تغذيه، وزن مولدين و زمان تخم گذاري مي باشد كه در صورت رعايت، مي توان بدان دست يافت. اندازه و حجم بيش از حد تخم غالبا در دفعات سوم تخمگذاري به بعد روي داده كه مي تواند موجب افزايش درصد شكستگي، هچ ضعيف و همچنين كاهش آمار تخم گردد. لذا بايد توجه داشت كه رابطه تنگاتنگي بين افزايش حجم تخم و آمار تخم وجود دارد.
اهميت وزن تخم
وزن تخم مرجع اصلي وزن و سطح كيفي عضلات جوجه در زمان هچ مي باشد. زيرا تخم سنگين تر و بزرگتر داراي منبع انرژي (زرده) بيشتري بوده و بنابراين اسكلت و جسم قويتري از جوجه را به همراه خواهد داشت. همچنين آشكار است كه در پي آن جوجه هاي بزرگتر شرايط جوي 10 روز اول پرورش را راحت تر از ساير جوجه ها پشت سر نهاده و در دوره پرورش گوشتي داراي وزن بهتر و ايده آلي خواهند بود. وزن جوجه هاي يكروزه بر روي وزن جوجه هاي7 روزه تاثير گذاشته و به ازاي هر گرم افزايش وزن در 7 روزگي، 8 گرم به وزن جوجه در 38 روزگي افزوده مي گردد. بنابراين مرتب فوق اتخاذ راهكارهايي جهت افزايش حجم تخم در دوره هاي اوليه تخم گذاري را تشديد مي نمايد. بديهي است كه بين وزن تخم در دوره هاي اوليه تخمگذاري و وزن آن در دوره هاي مياني و انتهايي، همبستگي وجود دارد. وزن بدن مولد وبلوغ زودرس در افزايش حجم و آمار تخم در دورهاي اوليه موثر است اما نكته اي كه در ميان مطالب كمتر بدان اشاره مي شود، بدين شرح است كه هر چند افزايش وزن مولد در ابتدا عاملي مثبت بوده ولي در دوره هاي مياني و انتهايي تخمگذاري مي تواند اختلالات و تغييراتي را در حجم و آمار تخم ايجاد نمايد.
عوامل موثر
گله هاي با راندمان و آمار پايين، تخم هاي سنگينتر و با وزن بيشتري را توليد مي كنند. لذا به حداكثر رساندن توليد و آمار تخم در طول عمر مفيد گله، كنترل حجم و اندازه تخم را مي طلبد. مديريت مولدين در طول دوره تخمگذاري بايد به طور صحيح و با در نظر گرفتن فاكتورهايي مهم اعم از وزن مناسب بدن و برنامه نوردهي، صورت پذيرد. افزايش منظم جيره تغذيه، عاملي ضروري جهت تامين وزن بدن مطلوب و در پاره اي از مواقع تنظيم تخمگذاري تلقي مي گردد. به طوري كه تغذيه و ميزان آن جهت تنظيم وزن بدن براي توليد بيشتر متضمن كنترل تغيير ملزومات غذايي پرنده و واكنش هاي ناشي از آن بوده كه در روند توليد مشهود است. در زمان تخمگذاري، تغذيه بايد معطوف به دوام هر چه بيشتر زمان پيك توليد باشد.
تاثيرات وزن بدن
بديهي است كه وزن بيشتر و سنگين بدن، تخم هاي بزرگ و درشت تر را منجر مي گردد. براي مثال افزايش 12% وزن بدن در 60 هفتگي (1 سال و 3 ماهگي)، 1.5 گرم را به حجم تخم مي افزايد. بنابراين مي توان استنتاج نمود كه افزايش وزن با افزايش حجم و اندازه تخم رابطه مستقيم و با ميزان و راندمان توليد رابطه عكس دارد.
تغذيه و وزن تخم
تركيبات تغذيه مي تواند تا حد نسبي حجم و اندازه تخم را كنترل نمايد. از مهمترين تركيبات جهت تنظيم حجم تخم، اسيد لينولئيك، پروتئين و دسته اي خاص از اسيد هاي آمينه مي باشند. به طوري كه كاهش يا تغيير هر كدام از اين عناصر باعث كاهش حجم تخم مي گردد. اما بايد توجه داشت كه كاهش اندازه و حجم تخم نبايد قبل از 40 هفتگي صورت پذيرد. لذا استفاده از جيره ثانويه مولد جهت مورد اخير الذكر را مي توان از 88 هفتگي (نيمه دور سوم تخمگذاري)، منظور داشت. اسيد لينولئيك بيشتر در ذرت موجود است و چنانكه ذكر شد، كاهش درصدي از آن، اندازه و حجم تخم را كاهش مي دهد. بنابراين در جيره هايي كه بر اساس ذرت تنظيم مي گردد، مي توان بجاي آن از درصد بيشتر گندم جهت جايگزيني استفاده نمود. در كنار اسيد لينولئيك، به پروتئين اشاره گرديد اما در غالب موارد اين فاكتور از تغذيه دست نخورده باقي مي ماند زيرا كاهش يا افزايش آن تا حد زيادي بر روي توليد تخم تاثير مي گذارد. در معقوله اسيدهاي آمينه، متيونين بيشترين تاثير را بر روي اندازه و وزن تخم به همراه دارد. به طوري كه در بعضي از تحقيقات نشان داده شده كه كاهش اسيد لينولئيك و متيونين در جيره 56 هفتگي (1 سال و 2 ماهگي)، تقريبا 0.7 گرم حجم تخم را 2 ماه بعد (60 هفتگي) بدون افت راندمان، كاهش مي دهد.
افت راندمان تخمگذاري و تغذيه بيش از حد
از مهمترين چالش ها و مشكلاتي كه در گله هاي تخمگذار با آن رو به رو مي شويم افت راندمان و سعي در جهت افزايش با تغذيه بيش از حد مي باشد. براي مثال گله اي كه با راندمان پايين در حال تخمگذاري مي باشد، با فراهم آوردن تغذيه بيش از حد سعي مي شود تا ميزان و آمار توليد رابه پيك رسانده و با همان جيره آن را ثابت نگه داشت. اما بديهي است كه با اين اقدام زماني كه گله به پيك توليد رسيد، بلافاصله ظرف مدت كوتاهي راندمان و آمار توليد افت كرده و در كنار آن هچ ضعيف و افزايش حجم تخم را به بار مي آورد. در صورتي كه مولدين ميزان خوراك بيش از حد مصرف خود براي تخمگذاري را دريافت كنند، داراي ساختار غير عادي تخمدان شده و وزن آنها افزايش مي يابد. تغذيه مولدين بايد به گونه اي باشد كه در 4 ماه دوره تخمگذاري اندكي افزايش وزن پيدا كرده و با بازپس گيري تدريجي جيره تخمگذار در دوره استراحت، وزن به همان نسبت يا كمتر كاهش يابد. به طوري كه منحني وزن بدن داراي موج سينوسي باشد.   

                + نوشته شده در  ساعت   توسط وحید رحیمی                                   |   [url=]نظر بدهید[/url]                  
       

       
       
                            تاثير دوره جوجه كشي بر روي كيفيت جوجه
               
این مقاله توسط اینجانب تهیه، تنظیم و نگارش یافته است
در صورتي كه در صد هچ تخم هاي نطفه دار كمتر از ميزان نرمال باشد، مي توان عمده علل آن را در فرايند ناموفق و معيوب جوجه كشي (دوره ستر) جويا شد. زيرا تحت دما و رطوبت نامطلوب اكثر جنين هاي تكامل يافته در حد جوجه نيز، تلف مي شوند. اما در اين ميان نه تنها تخم هاي هچ نشده درصدي از خسارت چرخه توليد را منجر گرديده بلكه جوجه هاي هچ شده نيز شرايط دما و رطوبت جنين هاي مرده را نيز تجربه كرده و ممكن است در هفته اول پرورش يا در دوره رشد با مشكلات ارگانيكي مواجه شوند. به طوري كه رشد چنين جوجه هايي درحد مطلوب نبوده و در مراحل آتي نمي توان بعنوان مولد از آنها استفاده نمود. اما بيشترين اثر سوء چنين جوجه هايي متوجه دوره پرورش گوشتي مي باشد.
جوجه كشي
جوجه كشي فرايندي است كه در آن محتويات تخم همانند سفيده و زرده به جوجه تبديل مي شوند به طوري كه هر كدام از عناصر تخم،  استخوان بندي و انرژي لازم جهت تشكيل جسم را فراهم مي آورند. لذا اين مرحله از مهمترين اجزاي چرخه توليد پرندگان Game bird بوده و به منظور حصول بهترين نتايج و حداكثر آمار هچ، بايد تمام شرايط دستگاه ستر و هچر را به طور ويژه تحت مراقبت و كنترل قرار داد. طي سالهاي اخير با وجود پيشرفت هاي فراوان و تكنولوژي هاي نوين در معقوله طراحي دستگاههاي جوجه كشي و ساخت انواع تمام اتوماتيك و ديجيتال، چارچوب كاري اكثر دستگاهها تنها معطوف به كنترل دماي هوا و رطوبت در هر نقطه از محفظه داخلي مي باشد. اما آنچه مهم است دماي درون پوسته تخم مي باشد كه از ارجعيت بالاتري نسبت به دماي هواي اطراف قرار دارد. زيرا دماي درون پوسته روند و سرعت رشد جنين را مشخص مي نمايد. بعبارت ديگر دماي داخل دستگاه بايد در انعكاس با دماي جنين، تنظيم و كنترل گردد. با صرف نظر از كنترل دماي دستگاه، بايد توجه داشت كه جنين گونه هاي اصلاح شده حرارت بيشتري را نسبت به نوع اهلي يا طبيعي توليد مي كند. دماي درون پوسته به عنوان عاملي تعديل گر بين حرارت منتشر يافته از جنين و گرماي انتقالي بين پوسته تخم و فضاي دستگاه عمل مي نمايد. توليد گرما از سوي جنين، عاملي ثابت نيست. زيرا چنانكه سابقا ذكر شد، جين هاي اصلاح شده وهمچنين تخم هاي بزرگتر گرماي بيشتري توليد مي كنند. در ابتداي دوره جوجه كشي تقريبا هيچ حرارتي توليد نمي گردد. اما پس از 4 روز تشعشعات حرارتي جنين را مي توان مشاهده نمود كه در حول روز 18 به حداكثر خود مي رسد. زماني كه تخم ها در معرض حرارت دستگاه مشابه با حرارت جنين قرار مي گيرند انتقال گرما بايد به منظور تعديل توليد حرارت، افزايش يابد. در انتقال گرما، شتاب هوا عاملي تاثير گذار تلقي مي گردد.  به طوري كه با شتاب زياد هوا، انتقال گرما افزايش و با شتاب كم هوا، كاهش مي يابد. در كنار فاكتورهايي همانند شتاب و دماي هوا، تعريق و حجم گرما نيز تاثير گذار مي باشد.
رشد و كيفيت جوجه
بايد در نظر داشت كه كنترل هر چه بهتر دماي جنين مي تواند تاثير بسزايي را در افزايش آمار هچ به همراه داشته باشد. به طوري كه عمل جذب كيسه زرده و بسته شدن دهانه مقعد با موفقيت صورت پذيرفته و در مراحل آتي همانند هفته اول پرورش از تلفات درپي عفونت هاي كيسه زرده و مقعد و همچنين عفونت e-coli جلوگيري بعمل مي آيد. بسياري از تحقيقات نشان داده است كه حتي اختلاف حرارت 2 درجه F جنين، تاثيري قابل توجه در رشد و ضريب تبديل گله هاي گوشتي از 6 هفتگي به بعد را بجاي مي گذارد.   
تخمين سطح كيفي جوجه   
از روشهاي رايج و قابل تجديد جهت تخمين سطح كيفي جوجه، مقايسه دوره هاي متفاوت جوجه كشي و همچنين درصد بازدهي هچر طي اصلاحات انجام شده مي باشد.  شايان ذكر است كه اكثر روشهاي سنجش و اندازه گيري معطوف به جوجه هاي يكروزه بوده و فاكتورهايي همانند سطح ماندگاري، هوشياري و وضعيت مقعد تحت بررسي قرار گرفته و نتايج آن براي هفته اول پرورش قابل تعميم مي باشد. هرچند موارد فوق درجاي خود ارزشمند خواهد بود اما منظور از سطح كيفي جوجه، برانداز واكنش هاي زيستي و عملكرد پتانسيل آن در مراحل بعدي پرورش بالاخص دوره رشد جهت گله هاي گوشتي مي باشد. رشد و تكامل جنين در 18 – 15 روز دوره جوجه كشي (ستر)، رابطه تنگاتنگي با وضعيت رشد جوجه از سنين 6 – 4 هفتگي به بعد دارد. بنابراين مي توان اظهار داشت كه دوره ستر بر روي مرحله رشد (بويژه پرورش گوشتي) و دوره هچر بر روي ماندگاري جوجه و وضعيت آن در هفته اول پرورش، بيشترين تاثير را خواهد داشت.  

                + نوشته شده در  ساعت   توسط وحید رحیمی                                   |   [url=]نظر بدهید[/url]                  
       

       
       
                            پرورش کبک از تخم تا جوجه
               
این مقاله توسط اینجانب تهیه، تنظیم و نگارش یافته است
قبل از هر چیز, با فرض اینکه گله مولد در حال تخم گذاری می باشد, نحوه جمع آوری تخم ها به منظور جلوگیری از آسیب آنها در پی سرما یا گرمای بیش از حد, حائزاهمیت می باشد. باید به خاطر داشت که اگر تخم ها برای مدت طولانی در دمای زیر40 درجه فارنهایت باقی بمانند ممکن است قابلیت رشد خود را از دست داده و از سوی دیگر در دمای تقریبی 80 درجه فارنهایت شروع به رشد (تشکیل جنین) می نمایند که مطلوب به نظر نمی رسد زیرا هنگامی که تخم در دمای 80 درجه در حال رشد می باشد, با جمع آوری و ذخیره آن در دمای توصیه ای 60-55 درجه فارنهایت, جنین ممکن است آسیب دیده و نهایتا تخم به حالت گندیده باقی بماند. جمع آوری تخم ها به طور متناوب مانع از کثیفی و آسیب دیدگی آنها می گردد. اما داشتن تعدادی تخم کثیف در مجموعه تخم های جمع آوری شده بدیهی به نظر می رسد. لذا باید آنها را با کاغذ سنباده نرم تمییز نمود. حتی المقدور از شستن تخم کبک ها جهت رفع آلودگی و کثیفی باید خودداری نمود زیرا امکان نفوذ باکتری ها و سایر ذرات مضر به داخل پوسته در طی زمان شستشو وجود دارد. در صورت انتخاب روش شستشو باید توجه داشت که آب مورد نظر برای شستن تخم ها گرم تر از دمای تخم باشد. در غیر این صورت, باکتری ممکن است بواسطه پوسته به داخل تخم جذب شود. تخم ها را باید در یک مکان خنک با تهویه مناسب در دمای 60-55 درجه فارنهایت ذخیره نمود. شایان ذکر است که تخم کبک را می توان برای مدتی طولانی قریب به سه هفته با درصدی کم از ضایعات نگه داری نمود. اما روند نرمال ست کردن تخم ها یک الی دوهفته بوده و در کل زمانی بیش تر ازسه هفته برای نگهداری تخم توصیه نمی گردد. چرخاندن تخم ها در طول دوره نگه داری الزامی و مورد نیاز نمیباشد اما در صورتی که بیش از یک هفته نگه داری شوند, آنگاه باید آنها را به طور متناوب چرخاند. به منظور حصول بهترین شرایط و بیشترین درصد هچ (جوجه گیری), باید یک دستگاه تمام اتوماتیک را تهیه و آنرا یک تا دو روز قبل از قرار دادن تخم ها در آن, راه اندازی و فعال نمود. در فاصله زمانی باقی مانده تا قرارگرفتن تخم ها داخل دستگاه باید وضعیت دستگاه را بررسی نموده و در نهایت دما و رطوبت را به حد مطلوب تنظیم نمود. در دستگاه, تخم ها در 21 روز اول تحت دمای 99.5 درجه فارنهایت و رطوبت نسبی 65 الی 6۷% قرار گرفته و در روز 21, بعد از انتقال به هچر, دما نیم درجه کاهش یافته و تا 24 ساعت ثابت باقی می ماند. سرانجام در روز 23 دما به 98.5 تقلیل می یابد. اما رطوبت از روز 22 تا زمان هچ به 75% افزایش می یابد. زیرا رطوبت بالا به جوجه ها کمک می نماید تا به راحتی از تخم خارج شوند.
تخم کبک به طور میانگین پس از 24 روز به جوجه تبدیل می شود.اما بعضی از تخم ها در روز 23و برخی در روز 25 هچ می شوند. به منظور حذف تخم های جنین مرده و بدون نطفه, در روز 8 و سپس در روز انتقال آنها از دستگاه ستر به هچر ( 3 روز مانده به هچ), تخم ها تحت کندلینگ قرار می گیرند. پس از خشک شدن جوجه ها, آنها را از فضای هچر به فضای نگه داری (سالن پرورش) برده که دارای دستگاه مادر مصنوعی بوده و از قبل ضدعفونی شده است. باید توجه داشت که ظروف آبخوری و دانخوری به اندازه کافی در دسترس باشد. ظروف آبخوری باید دارای دهانه پهن و دیواره کم ارتفاع باشند. در غیر این صورت امکان خفگی جوجه ها وجود دارد. عمق آب نباید متجاوز از2 سانتیمترباشد. جوجه ها باید به طور مداوم به آب خنک و تازه دسترسی داشته و ظروف مربوطه باید به طور روزانه تمییز و گندزدایی گردند. در مورد دستگاه های مادرمصنوعی, دما برای چند روز اول 95-90 درجه فارنهایت بوده  و در هر هفته دما به ازای 5 درجه کاهش یافته تا جوجه ها به سن یک ماهگی برسند. در این زمان نیاز مبرم به استفاده از دستگاه مادر مصنوعی محسوس نمی باشد. علاوه بر دستگاه مادر مصنوعی می توان از لامپ های حرارتی, بخاری های برقی و یا گرمکن های گازی و نفتی استفاده نمود. اما در 2 مورد اخیر الذکر باید توجه داشت که در صورت استفاده, فضای پرورش باید از سیستم تهویه مطلوبی برخوردار باشد. در صورت نگهداری جوجه ها در سالن باید به خاطر داشت که کف سالن به خودی خود گرم نبوده و جوجه ها ممکن است با مشکل مواجه شده و دچار سرماخوردگی یا خفگی ناشی از روی هم ریختن شوند. لذا در بستر باید از کف پوش هایی همانند نرمه چوب, سیفال برنج, کاه و یا پوشال بسته بندی  استفاده نمود. در پایان متذکر می گردد که جوجه ها برای هفته اول باید در نزدیکی منبع حرارتی قرار گرفته و حتی المقدر در قفس یا سالن مشبک ( توری کشی) نگهداری شوند.        

                + نوشته شده در  ساعت   توسط وحید رحیمی                                   |   [url=]نظر بدهید[/url]                  
       

       
       
                            نگهداری تخم نطفه دار و جوجه کشی (یکی از عوامل تعیین کننده سرنوشت یک واحد پرورش)
               
این مقاله توسط اینجانب تهیه، تنظیم و نگارش یافته است
انتخاب تخم براي جوجه كشي
به منظور انتخاب بهترين تخم ها جهت جوجه گيري بايد به مشخصاتي از گله تخمگذار توجه داشت كه در ذيل بيان مي گردد.
-         روند توسعه نرمال گله و همچنين حصول اطمينان از شرايط بهداشت و سلامت كامل آن
-         سازگار با شرايط جفتگيري (جفت نر انتخاب شده) و توليد تخم با درصد بالاي نطفه داري
-         عدم اختلال در فرايند جفتگيري
-         تغذيه شده با جيره مناسب گله مولد
-         عدم همخوني گله به طوري كه در حد (F1) باشد.
-    از ذخيره و نگهداري تخم هاي بيش از حد درشت يا ريز بايد خودداري نمود زيرا تخم هاي بيش از حد درشت درصد هچ پايين را داشته و تخم هاي ريز نيز جوجه هايي با جثه ضعيف و كوچك را به بار مي آورد.
-    از ذخيره و نگهداري تخم هاي با پوسته نازك يا ترك خورده بايد خودداري نمود. زيرا اينگونه تخم ها رطوبت مورد نياز جهت رشد جنين را به سختي در خود نگه داشته و از سوي ديگر احتمال وقوع بيماريهاي ارگانيسمي در تخم هاي ترك خورده افزايش مي يابد.
از قراردادن تخم هاي با شكل غير معمول در دستگاه بايد خودداري و تنها از تخم هاي تمييز و سالم براي جوجه كشي استفاده نمود. شستن تخم ها يا تمييز كردن آنها با پارچه مرطوب توصيه نمي گردد زيرا با شستن تخم پوشش محافظ آن از بين رفته و منافذي براي ورود انواع باكتري كه عامل بيماريهاي ارگانيسمي بوده، ايجاد مي گردد.
ذخيره و مراقبت از تخم
در بسياري از موارد، توجهات تنها معطوف به دوره جوجه كشي بوده و مراقبت خاصي از تخم هاي ذخيره شده براي قرار گرفتن در دستگاه بعمل نمي آيد. در حالي كه مدت زمان ذخيره و نگهداري بيشتر از زمان جوجه كشي حائز اهميت مي باشد. زيرا حتي در اين زمان نطفه تخم بعنوان يك جنين، زنده و در حال زيست بوده و هرگونه غفلت و عدم رعايت نكات مربوطه موجب هچ ناموفق و يا مشكلاتي اعم از مرگ جنين يا نقص عضو و مشكلات ارگانيسمي مي گردد. لذا در مدت زمان نگهداري تخم ها بايد نكات زير را مد نظر قرار داد.
- تخم ها را بايد حداقل روزي 3 بار جمع آوري نمود. اما در صورتي كه دماي روز به بالاي ۸۵ فارنهایت رسيده، بايد دفعات جمع آوري را به 5 مرتبه افزايش داد. تخم ها را به طور كلي 2 تا 3 دفعه در صبح و 1 تا 2 دفعه در بعد از ظهر جمع آوري نماييد.
- تخم هاي داراي آلودگي اندك همانند لكه خون روي پوسته، ذرات كود چسبيده يا گرد و غبار بستر را مي توان با ساب زني توسط كاغذ سنباده نرم براي زمان جوجه كشي ذخيره و آماده نمود.
- تخم ها را بايد در شرايط مرطوب و خنك ( دماي 15 – 14) (رطوبت 75 – 73 درصد) نگهداري نمود.
- تخم را بايد به حالتي در شانه هاي ذخيره قرار داد كه انتهاي كوچك تخم رو به پايين باشد.
- در صورت ذخيره تخم ها براي مدت زماني بيشتر از 6-5 روز، بايد آنها را روزي 2-1 بار چرخاند و وضعيت آنها را بررسي نمود. بهترين زمان براي نگهداري تخم ها 8-7 روز بوده و حداكثر تلرانس آن ۱۵-11 روز بوده كه توصيه نمي گردد. زيرا با گذشت زماني بيشتر از آن، درصد هچ تخم ها افت مي نمايد. هنگام انتقال تخم ها از اتاق ذخيره به دستگاه، بايد اندكي تامل نمود تا دماي تخم ها كه تقريبا 15 درجه مي باشد با دماي معمول هوا منطبق گردد. زيرا در غير اين صورت، انتقال ناگهاني تخم ها از محفظه ذخيره به دستگاه باعث افزايش شديد دما شده كه موجب كندانس رطويت و وارد آمدن شوك خسارت باري به تخم ها مي گردد.
دستگاه جوجه كشي
براي واحد هاي بزرگ مي توان دستگاه ستر و هچر را به صورت مجزا در نظر داشت و در مورد واحد هاي مبتدي يا داراي ظرفيت محدود مي توان از يك دستگاه جوجه كشي داراي شانه هاي ستر وسبد هاي هچر استفاده نمود. به طوري كه بعد از 21 روز تخم ها از شانه هاي ستر برداشته شده، به سبد هچر انتقال يافته و در داخل دستگاه قرار مي گيرد. اما آنچه در اين ميان حائز اهميت است محل استقرار دستگاه در فضاي مسقف و بسته بوده كه داراي سيستم تهويه مطلوب جهت فراهم آوردن هواي تازه مي باشد. در كنار تهويه نامطلوب، چرخش تخم و گندزدايي دستگاه و تخم ها، اغلب مشكلاتي كه در زمان هچ روي مي دهد ناشي از بي دقتي در كنترل دما و رطوبت دستگاه مي باشد. به طوري كه دما و رطوبت بيش از حد كم يا زياد طي فاصله زماني خاصي در رشد و وضعيت زيستي جنين تاثير گذاشته و مي تواند مشكلاتي نظير مرگ جنين، ضعف يا خروج سخت جوجه از تخم را به بار آورد. در دستگاههاي تمام اتوماتيك كه داراي فن جريان هوا مي باشد، بهترين دما تا 21 روز9/98 F با تلرانس 5/0 F مي باشد. بايد در نظر داشت كه گرماي بيش از حد دستگاه يا موجب مرگ جنين در اثر تبخير زود هنگام رطوبت شده يا تولد زودرس جوجه ها پيش از زمان مقرر را باعث مي گردد.
در مورد رطوبت دستگاه، تا روز 21 بايد آنرا روي ۶۵ تا ۶۷%  رطوبت نسبي قرار داده و در 3 روز آخر آنرا تا ۷۵ الی ۷۸% نسبي افزايش داد. بايد توجه داشت كه ميزان تهويه  در روز هاي آخر جوجه كشي و نيز در زمان هچ افزايش يابد. تنظيم شرايط تهويه بدين دليل حائز اهميت است كه اكسيژن از روزنه هاي تخم وارد شده و از سوي ديگر دي اكسيد كربن به همين روش از تخم خارج مي گردد. لذا با افزايش حجم و رشد جنين بايد به ميزان تهويه افزود تا اكسيژن بيشتري به جوجه برسد.     

                + نوشته شده در  ساعت   توسط وحید رحیمی                                   |   [url=]نظر بدهید[/url]                  
       

       
                    
               
کوکسدیوز شایع ترین بیماری کبک و قرقاول

               
این مقاله توسط اینجانب تهیه، تنظیم و نگارش یافته است.
كوكسديوز چيست؟
كوكسديوز بيماري است اسهالي و با منشاء انگلي كه اغلب گونه پرندگان همانند ماكيان، پرندگان شكاري و كبوترسانان را در بر مي گيرد. در اغلب موارد كوكسديوز در سنين پايين(18-2 هفته) روي داده و در صورت عدم پيشگيري يا درمان منجر به تلفات شمار زيادي از گونه مربوطه مي گردد. پرندگان مبتلا به اين بيماري داراي علائمي همانند بي حالي، پرهاي ژوليده، کاهش وزن شدید، بي ميلي به حركت و در اغلب موارد پرهاي آغشته به مواد اسهال در نزديكي مقعد مي باشند. همچنين در موارد حاد قطراتي از خون به دليل عفونت شديد روده از مقعد خارج مي گردد.
جراحات
با آزمايش بر روي پرندگان مبتلا به اين بيماري مي توان مشاهده نمود كه چندين ناحيه از روده ها آسيب ديده است. بيماري هاي از خانواده كوكسديوز انگلي بوده و نواحي خاصي از روده را تحت عفونت قرار مي دهند. از 9 گونه بيماري هاي كوكسديوز، 3 نوع شايع آن بعنوان بيماري هاي مزمن مورد نظر مي باشند. Eimeria acervulina بر رو ي روده هاي فوقاني و اثني عشر تاثير گذاشته و كانون هاي سفيد ريزي(0.5- 1.0 mm) را بر روي سطح مخاطي روده بجاي مي گذارد. در اين نوع از كوكسديوز ديواره روده نيز ضخيم مي گردد. E. necatrix ابتدا قسمت مياني روده كوچك را تحت تاثير قرار مي دهد. جراحات اين نوع شامل لكه هاي سفيد مجزا در مخاط (schizonts)، روده هاي بالوني و محتويات روده اي همانند مخاط هاي خوني رنگ مي باشد.  E. tenella اغلب روده كور جوجه ها را عفوني كرده و خونريزي شديد در حفره روده كور با هسته هاي پنيري كه در موارد مزمن تشديد مي يابد را منجر مي گردد. پرندگاني كه دوره كوكسديوز را پشت سر نهاده باشند، گله ها ي مصون از بيماري هاي مشابه يا سابق را تشكيل مي دهند. با وجود اووسيت هاي ثابت كوكسديوز در محيط، ماكيان و جوجه هايي كه سابقا به اين بيماري مبتلا شده اند، داراي ارگانيسم مقاوم بوده و تحت تاثير آن قرار نخواهند گرفت.
تشخيص
تشخيص بيماري هاي كوكسديوز مي تواند با نمونه برداري از جراحات مخاطي روده، به واسطه ميكروسكوپ نوري صورت پذيرد. Oocysts و schizonts مي تواند با بزرگنمايي 100X مشاهده گردد. همچنين از روش شناورسازي مدفوعي  مي توان در تشخيص Oocysts كوسديوز استفاده نمود.
درمان
بيماري كوكسديوز را مي توان به طور موثر با استفاده از داروي امپروليوم درمان نمود. در صورتي كه گله مبتلا به كوكسديوز با استفاده از آمپروليوم بهبود يابد، مي توان دز آن را كمتر نموده و براي 1 تا 2 روز ديگر از آن استفاه نمود. همچنين از ديگر داروهاي موثر براي كوكسديوز، مكمل هاي سولفا بوده كه مي توان از سولفا كلوزاين استفاده نمود. اما در اين ميان نحوه استعمال بايد مدنظر قرار گيرد. به طوري كه به منظور جلوگيري از مسموميت و همچنين با توجه به زمان كشتار بايد آنها را مصرف نمود. (برای درمان سریع و موثر تماس حاصل فرمایید)
پيشگيري
در صورتي كه محيطي حتي براي يك بارهم ميزبان كوكسديوز بوده، عاري نگه داشتن آن از عامل كوكسديوز چندان سهل و ساده نمي باشد. لذا سري بعدي جوجه ها را بايد در محيطي نگه داشت كه حتي المقدور از عامل بيماري كوكسديوز (انگل كوكسديوز) ضد عفوني شده باشد. پرورش مولدين و جوجه ها بر روي بستر هاي شبكه اي (توري پوش) مي تواند راهكاري موثر در پيشگيري از اين نوع بيماري باشد. از سوي ديگر مي توان در جيره غذايي  يا آب آشاميدني از مكمل هاي ضدكوكسديوز همچون آمپروليوم، سالينومايسين يا موننسين استفاده نمود.     


قوانین امتیازات

نقشه سایت|اخراجی ها|موبایل|آرشیو|پارک پرندگان    

2018-5-25 07:57 PM GMT+3.5 , Processed in 0.076459 second(s), 27 queries .

تمامی حقوق این مجموعه متعلق به باغ پرندگان بابل می باشد X3.3 Licensed

© 2001-2018 تلگرام

انجمن پرندگان ایران, Rev. , © 2009-2018 , مهدی ابرش

پاسخ سریع به بالا بازگشت به لیست